Deichmann Dunajská Streda - Dilatácie sinusové HCJ
Ikea - Bezšpárová pancierová podlaha, Nadbetonávka na spiroloch bešpárová, Betonáž základovej dosky parkovacie domu, Nadbetonávka na poschodi
Ekobetón Bratislava - Beton CBIII
Digital park II etapa
Bory mall - Mazaniny, betón C 25/30
Bory mall - Epoxidový systém sika
Ministerstvo zahraničných vecí Bratislava - Beton C 25/30 + kryštalická izolácia
O NÁS

Spoločnosť PORT SLOVAKIA vznikla v roku 1998. Pôvodné zameranie bolo dodávať špeciálne stavebné práce spojené so stavebnou chémiou, rezaním a vŕtaním železobetónových konštrukcií.

Pri realizácii priemyselných epoxidových a polyuretánových podláh sme boli stále viac konfrontovaní s betónovými podlahami rôznej kvality. Keďže výsledok závisel od rovinnosti betónovej dosky, začali sme sa postupne od roku 2000 venovať aj betonárskym prácam. Posledné roky je realizácia betónových podláh rôzneho typu nosnou časťou nášho výrobného programu.

Realizujeme aj vonkajšie betónové plochy - vozovky. Ľahko dostupnou referenciou je betónová vozovka križovatky Patrónka.